Кафедра під такою назвою була сформована влітку 2013 р. в ході об’єднання двох кафедр Історії України, філософії та політології та кафедри Соціології, педагогіки та психології.

Історію кафедри творять люди, котрі кредо свого життя визначили принципом «Навчаючи — вчись», для яких студентська аудиторія стала місцем постійного випробування на професіоналізм, гуманність, порядність.

Кафедру очолює д.ф.н., професор Морозов Володимир Віталійович.

Професійно і методично вивчення історії України, філософії, політології, педагогіки, психології, логіки, культурології, соціології та інших дисциплін забезпечують:

  • доктор історичних наук, професор: Шайкан Валентина Олексіївна;
  • кандидати історичних наук: доцент Лехан Лариса Борисівна, Шелудякова Наталія Андріївна;
  • кандидати психологічних наук, доценти: Михайленко Лілія Миколаївна, Каліщук Світлана Миколаївна.
  • кандидати педагогічних наук, доцент: Шепеленко Тетяна Леонідівна, Вієвська Муза Георгіївна.

Практично все трудове життя Вієвської М.Г., Шепеленко Т.Л. пов’язане з нашим інститутом.

Навчальні програми, методичні розробки, виховна робота орієнтовані на формування світогляду майбутніх спеціалістів, становлення гармонійно розвиненої особистості, патріота своєї Батьківщини.

Викладачі кафедри приймаєть участь в міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових, науково-методичних конференціях, у всеукраїнських і регіональних студентських конференціях приймають участь студенти, підготовлені викладачами.

Викладачі кафедри повсякденно аналізують в аудиторіях суспільно-політичні та економічні процеси в світі, в Україні, в регіоні. Беруть активну участь у громадському житті міста, в періоди виборчих кампаній проводять значну роз’яснювальну роботу в студентських аудиторіях і в трудових колективах міста, виступаючи в засобах масової інформації.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачами кафедри читаються наступні дисципліни: «Історія України і української культури», «Історія українського суспільства», «Історія міжнародних відносин», «Політологія», «Країнознавство», «Етика», «Філософія», «Культурологія (культурологія, етика, естетика)», «Психологія », «Психологія спілкування», «Психологія управління», «Психологія ділових відносин», «Психологія діяльності та навчальний менеджмент», «Соціологія», «Соціальна відповідальність »  для студентів денної та заочної форми навчання 1-5 курсів.

Кафедра використовує найсучасні навчальні технології. Протягом останніх років системного характеру набуло використання у навчальному процесі таких лекцій як: лекція-презентації, проблемна лекція, лекція-діалог, лекція з елементами колективного дослідження, інтерактивна лекція, лекція-дискусія та ін.

На практичних заняттях викладачі нашої кафедри використовують наступні типи семінарів: підготовка до опитування, розгорнутої бесіди, контролю знань, обговорення індивідуальних завдань, вирішення практичних задач, вирішення проблемних ситуацій, навчальної дискусії, ділові ігри, тощо. Для активізації пізнавальної діяльності студентів використовуються активні методи навчання: на лекції (проблемно демонстративна, бінарна, прес-конференція із запланованими помилками, діалог, «ажурна пилка»), на семінарі («захист теми», економічний брейнринг, рольова гра, работа в парах, работа в малих групах, метод «Прес»).

Усі дисципліни, які викладаються кафедрою, забезпечуються сучасними підручниками, навчальними посібниками, практикумами, а також електронними варіантами лекційних та навчально-методичних матеріалів.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра виконує держбюджетну тему «Трансформація політичної системи сучасної України».

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчально-методична діяльність кафедри спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін соціально-гуманітарного циклу, оптимізацію навчального процесу, впровадження інноваційних методів та новітніх технологій навчання, поліпшенню організації самостійної та індивідуальної роботи студентів, підвищенню педагогічної майстерності викладачів кафедри та формування досвідченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної орієнтуватися в сучасних соціально-політичних процесах.


« Повернутися