Історія виникнення спеціальності «Право» на базі Криворізького економічного інституту розпочинається з 1994 року, коли з отриманням Україною незалежності, в умовах економічних реформ, зміцнення договірної дисципліни постала гостра потреба захисту прав підприємств, прав та інтересів членів трудових колективів, прав і свобод людини і громадянина, в тому числі у міжнародних судах, розв’язання правових питань у різних галузях економіки. Тому з дозволу Міністерства освіти і науки України, у Криворізькому економічному інституті було розпочато підготовку спеціалістів за спеціальністю «Правознавство» в рамках господарсько-правової спеціалізації у складі факультету міжнародної економіки і права.

У 1996 році було створено кафедру правознавства у складі 10 викладачів. На початку історії розвитку кафедри її очолив к.ю.н., професор Іван Данилович Копайгора, який є автором підручників та навчальних посібників під грифом МОН України, а також близько 90 публікацій у фахових виданнях України та закордоном. Деканами факультету у цей період були к.е.н., доцент В.М. Єлісєєва, к.ф.н., доцент Ю.М. Сафонов.

З 2013 року кафедра увійшла до складу факультету економіки підприємництва та права, який з 2013 року по лютий 2017 року очолював доктор економічних наук, доцент Михайло Петрович Сагайдак.

Поступово кафедра збільшувалася. До її складу входили викладачі-практики та науковці. У 2016 році, на базі кафедри правознавства, у складі факультету підприємництва та права, було створено кафедру цивільного та трудового права і кафедру правового регулювання економіки. Такі структурні зміни сприяли створенню окремого юридичного факультету у складі Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Відповідно до Ухвали Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 22.12.2016р. та Наказу Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» №47 від 26.12.2016р. «Про реструктуризацію» було прийнято рішення про створення з 1 березня 2017 року юридичного факультету

Юридичний факультет під керівництвом к.е.н. Катерини Павлівни Дацко був створений і діє у складі: кафедри цивільного та трудового права (завідувач — к.ю.н., доцент Міма Ірина Володимирівна), кафедри правового регулювання економіки (завідувач — к.ю.н., доцент Оксана Анатоліївна Теличко), кафедри соціально-гуманітарних наук (завідувач — д.ф.н., професор Морозов Володимир Віталійович), кафедри фізичного виховання (завідувач — к.соц.н. Алім Миколайович Батюк) та Юридичної клініки Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Виокремлення юридичного факультету у складі економічного вищого навчального закладу дозволяє надавати якісні освітні послуги у галузі права на перетині юридичної та економічної освіти.


« Повернутися