Створення юридичного факультету направлене на побудову класичної системи юридичної освіти в Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана». Факультет здійснює підготовку фахівців для законодавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, служб зайнятості  населення, закладів юстиції, прокуратури, нотаріату і адвокатури, внутрішніх справ, юридичних служб підприємств та організацій.

На базі кафедр цивільного та трудового права та правового регулювання економіки функціонує «Юридична клініка», де студенти та професорсько-викладацький склад кафедр надають безкоштовну юридичну допомогу мешканцям міста та області, що підвищує правову свідомість населення. Це дає змогу реалізувати на практиці, здобуті під час аудиторних занять знання та підвищити свою професійну активність.

Професорсько-викладацький склад факультету, у своїй більшості, є практикуючими юристами, адвокатами та працівниками юридичних служб, що дає їм змогу знайомити студентів із майбутньою діяльністю на практичних прикладах із власної юридичної практики. Традиційним є організація зустрічей студентів старших курсів із працівниками правоохоронних органів, прокуратури, працівниками суду та юстиції, де у живому спілкуванні студенти мають змогу задати питання та визначити для себе пріоритетні напрями подальших досліджень у галузі юриспруденції.

Студенти факультету активно займаються науковими дослідженнями, беруть участь у роботі наукових гуртків, науково-практичних конференціях, які проводяться в інституті, в інших містах України та за її межами. За значні успіхи у навчанні, наукову та громадську діяльність окремі студенти факультету одержують іменні стипендії.

Значна увага на факультеті приділяється популяризації здорового способу життя та всебічному фізичному розвитку студентської молоді. З цією метою студенти факультету активно залучаються до занять різними видами спорту у спортивних секціях інституту на базі кафедри фізичного виховання.

Виховна робота факультету направлена на розвиток творчих здібностей студентів, значна частка яких займається вокалом, хореографією та є учасниками Центру культури та мистецтв Криворізького економічного інституту. Реалізація творчих здібностей здійснюється шляхом участі у фестивалях і конкурсах інституту та на рівні міста і області.

Висококваліфіковане розв’язання різноманітних юридичних проблем — є змістом повсякденної діяльності юристів і разом з тим являється їх професійним обов’язком. Обравши спеціальність «Право», Ви стаєте на відповідальний та почесний шлях охорони прав і законних інтересів громадян України, безкомпромісної боротьби з правопорушеннями.


« Повернутися