У період з 05 лютого по 07 лютого 2019 року Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:
голова комісії: Кучерявенко Микола Петрович, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор; член комісії: Андріїв Василь Михайлович, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор.
провели первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Висновки експертної комісії надаються у форматі pdf« Повернутися